Instalace

3 odpovědi [Poslední]
summitd
Offline
Připojen: 21.09.2011
Jak změním polarizaci spoje?

Pootočením vysílacího zařízení o 90°.

summitd
Offline
Připojen: 21.09.2011
Jaké spoje v 10 GHz jsou navzájem kompatibilní?

Kompatibilita mezi různými modely zařízení v 10 GHz  předpokládá stejné nastavení parametrů rádia.

 

kompatibilita UNI UNIc QAM ALTER NARROW SDV
UNI ano ano* ne ne ne ne
UNIc ano* ano ne ne ne ne
QAM ne ne ano ano* ano* ne
ALTER ne ne ano* ano ano ne
NARROW ne ne ano* ano ano ne
SDV ne ne ne ne ne ano

* parametr rádia (Eb/No) může být horší.

summitd
Offline
Připojen: 21.09.2011
Jaký je vztah mezi RSSI a napětím na "N konetoru"?

Převodní charakteristika RSSI [dBm] ~ U [V] pro řady mikrovlnných spojů SDV.


summitd
Offline
Připojen: 21.09.2011
Jak velký útlum způsobuje déšť?

Útlum způsobený dešťovými srážkami je z pohledu spolehlivosti radioreléových spojů nejpodstatnější. Může dosahovat až desítky decibelů (v závislosti na frekvenčním pásmu a intenzitě srážek).